Monday, April 9, 2018

प्रकल्प अहवाल

प्रकल्प अहवाल

सन:-२०१७-१८

विज्ञान आश्रम पाबळ
ता.शिरूर जि.पुणे

Ø     विभागाचे नाव :- वर्कशॉप

Ø     प्रकल्पाचे नाव :- मल्चिंग पेपर ला होल पाडणे ॰                     

Ø     प्रकल्प कर्णधारचे नाव :- सनातन भास्कर वायकर                          

Ø     साथीदाराचे नाव :- महेेंंद्र वळवी

Ø     मार्गदर्शक :जाधव सर , श्रुती मॅडम

Ø     प्रकल्प चालू करण्याची तारीख :-
                       ११सप्टेंबर२०१७

Ø     प्रकल्प पूर्ण होण्याची तारीख :-                              १४सप्टेंबर२०१७

1.             प्रस्तावना :-     आजच्या काळात शेतकरी मल्चिंग पेपर होल पाईप गरम करून पडतात त्यात टाईम खूप जातो .आपण एका वेळेला तीन होल पाडू शकतो .  सोप्प्या पद्धतिने होल पाडू शकतो.

2.             नाव :- मल्चिंग पेपरला होल पडणे                     

3.             उद्देश:- मल्चिंग पेपरला होल पडणे 


4.          साहित्य :- (१) लाकूड २)पाईप (४) बार     (५) पट्टी  

5.          साधने :- (१) हातोडी  (२)वेल्डिंग मशीन (3) कटर मशीन

6.          पूर्व नियोजन :- सर्वात आधी मी नेटवर जेवा सर्च करत होतो तेव्हा मला हा प्रोजेक्ट मिळाला. त्यानंतर मी त्या प्रोजेक्ट विषयी आमच्या मॅडम ला  व सरांना विचारले व त्यांचा कडून अजून माहिती घेतली.

7.           कृती :- सर्वात आधी मी एक पायीप आणले कारण या प्रोजेक्ट मध्ये पायीप  महत्वाचे आहे. पायीप  आणल्या नंतर एक पट्टी घेतली .व वेल्डिंग मारली .

          
 8.            प्रत्यक्ष खर्च :- 
    
वस्तू
नग
दर
किमत
1.बेरिंग
(७इन्चि) 1
40
40$
2.राउंडपाईप
(५इन्चि) 6cm
28 पर फिट
7$
3.(GI)पत्रा
9/14 cm
35पर फिट
11$
4. 6 mm  torshan bar
13 inch
45 par ft
40$
5.12 mm  torshan bar
8 inch
52 par ft
43$
6.  नातबोल्त
(10 mm) 1
3 पर
3$
7..  नातबोल्त
(3 mm)   2
1
2$
कलर
25 ml
500 ml/149
8$total
154$

9.           रिझल्ट :- मी हे सर्व साहित्य स्क्रब मधून घेतले. स्क्रब मधील कोणतीही कोणतीही वस्तू वेस्ट नसते. त्यात आपल्याला लागणाऱ्या खूप गोष्टी असतात.
 आपण त्यातून खूप काही बनवू शकतो. जसाकी मी माझा प्रोजेक्ट बनवला. त्यामुळे काम सोपे झाले.
    10.    अनुभव :- मला आधी वर्कशॉप काय असते हे हि माहित नाहुते परंतु येथे आल्यानंतर मला सर्व समजले. हा प्रोजेक्ट बनवताना मला खूप चांगला अनुभव आला. हे बनवताना त्रास झाला पण मी तो प्रोजेक्ट बनवला.

 11अडचण :- पहिली गोष्ट म्हणजे पायीप वेल्डिंग बसत नाही तो एक प्रोब्लम आला. पायीप मधे लाकूड  बसत  नाहुता व  बसत नाहुते ती एक अडचण आली.


12नोंदी :-
  ·  ११सप्टेंबर२०१७ ला आम्ही प्रोजेक्ट सुरु केला.या तारखेला आम्ही पायीप आणले व त्या मार्किग  केले.
 · १२सप्टेंबर२०१७ ला मी ज्या पायीप  मार्किंग केले होते तो कट केला. व तो पट्टी पायीप ला बसवली 
  ·    १३ सप्टेंबर२०१७ ला आम्ही एक फुट  पाईप आणून तो कट केला. व त्यचावर ब्लेंड ची डिजाइन काढली.
  ·    १४सप्टेंबर२०१७ ला त्या पाईप वरचे मार्किंग प्रमाणे ते hand कटरने कट केले. व ते वेल्डिंग करून पायीप मध्ये लाकूड बसवले 
     

13संदर्भ :- मला आमचा मॅडम नि माहिती सांगितली व नेट वर सर्च केले.


14.प्रतिमा :-

पायाची आखणी

पायाची आखणी 

दिनांक: -01 ऑगस्ट 2017

आमचे ध्येय: - बेस लाईन कसे बनविणे आणि मार्क करणे

आवश्यकता: - थ्रेड, लाइन ट्यूब, स्पेल लेवल, वॉल्म्बा, टारशन बार, हॅमर व व्हाईट पावडर.

पध्दत: - 1) बार एक बाजू निश्चित करा आणि मापन द्या आणि दुसर्या बाजुला पिक्स करा.
                   2) मोजमापाच्या चौरस प्रकारामध्ये आपण फलांवरील 8 नोटा फिक्स करून थ्रेडसह संलग्न केले आहेत.
                   3) काटकोन काढा मग आम्ही एका बाजूची 4 मीटर दुसरी बाजू 3 मीटर आणि शेवटचा एक 5 मीटर लांब मोजतो.

साहित्याचा वापर: -
    थ्रेड: - आपण आमच्या बेसलाइनचे निराकरण करण्यासाठी थ्रेडचा वापर करतो
     लाइन ट्यूब: - आम्ही दुसऱ्या बाजूला एका बाजूला एक परिपूर्ण मापन करण्यासाठी रेखा ट्यूब वापरतो.
    वाळंबा : - वाळंबाचा  वापर खांब सरळ मध्यभागी निश्चित करण्यासाठी होतो .प्रतिमा:-

मशीन आणि माहिती

मशीन आणि माहिती
पत्रा बेंडिंग मशीन 
दिनांक: -18 जुलै 2017
पत्रा बेंडिंग मशीन :-
                                          हे मशीन पत्रा बेंडिंग करण्यासाठी वापरले जाते. या मशीनची किंमत 45000$ आहे. हे मशीन खूप जड मशीन आहे.या मशीन वर . या मशीनसाठी इलेक्ट्रिसिटी चा वापर होत नाही. 


स्पॉट वेल्डिंग मशीन

दिनांक: -18 जुलै 2017

स्पॉट वेल्डिंग मशीन: -
                                      स्पॉट वेल्डिंग मशीनमध्ये  थिन  शीटचा वापर करतात. कारण स्पॉट मारण्या साठी थिन पत्रा लागतो  नाहीतर स्पॉट बरोबर बसत नाहीत. आणि थिन पत्रा आर्क वेल्डिंग ने वितळतो त्यामुळे या मशीन चा वापर करतात. या मशीन वर पत्रा वितळत नाही .

प्रतिमा:-मापन

मापन
दिनांक: -23 जुलै 2017

ध्येय: - मापन प्रकार.

प्रकार: - दोन प्रकारचे मापन

            1) मेट्रिक

            2) ब्रिटिश

ब्रिटिश प्रकार
मेट्रिक प्रकार
1) इंच1) सेमी


2) पाय2) मी


3) माईल3) किमी


4) कोष4) आकाड


5) फरहान5) घंट्याचे


6) डझन6) किलोग्रॅम


7) खांजी7) ग्रॅम


8) मान8) मिलि ग्रॅम


9) आगाऊली9) लिटर


10) तोला10) मिली


11) केरत11) क्विंटल


12) 1 HP12) टन


13) वारा13) इंच


14) शेर

1) इंच
 
प्रतिमा:-आर.सी.सी. कॉलम

2) सिमेंट, रेव्यांसह रेती घालून ठोस तयार कराआर.सी.सी. कॉलम

तारीख: -10 सप्टेंबर 2017

लक्ष्य - आरसीएस कॉलम तयार करणे


आवश्यकता: - टूल्स आणि उपकरणे मोजण्यासाठी टेप, थापी, खोरे,


सामुग्री: -8 मिमी बारचा बार, 6 मिमी बार, वाळू, रेव, सिमेंट, पाणी इ


पध्दत: - 1) झाडाची पट्टी घ्या 8 मिमी आणि 6 मिमी पट्टी फ्रेम आणि
                    3) मोल्डे घ्या आणि टॉरशन बार फिक्स करा आणि कॉंक्रिटसह भरा
                    4) जी.आय. वायरचा वापर करून ते मोल्डे लावा
सामग्रीचा खर्च: -
Sr.no
साहित्य
नग
दर
किमत
1
वाळू
4टोपली
15 पर टोपली
60$
2
खडी
2 टोपली
12 पर टोपली
24$
3
सिमेंट
2 टोपली
8 पर टोपली
112$
4
तोर्षण बार 8 mm
1.93 पर kg
48 kg
92.68
5
तोर्षण बार 6 mm
०.222kg
48 kg
92.68मजुरी
95.34ऐकून
476.70


प्रतिमा:-


एल संधा टी संधा

एल संधा टी संधा

वापरले आयटम: - लाकूड, एकसो


सामुग्री: - करवत, पटाशी

प्रक्रिया: -
              प्रथम आम्ही 4 लाकडाचे तुकडे घेणार आहोत. आपण जे आकार देऊ इच्छितो, ते आम्ही करतो.एल-संध: -

              प्रथम एक चौरस आकार लाकडी सणेच्या सहाय्याने हे कट करा, एलच्या आकारामध्ये एक बाजू बनवा एल आकार जरा फुजीर ठेवा.व ते एकमेकात एल  आकारात बसलं असा बनवा.

टी-संधा: -


                एक लाकडी तुकडा घ्या तो मोजा मग तो कट करा तो असा कट करा कि ते येक्माकात बरोबर अडकतील

फेरो सिमेंट शीट

फेरो सिमेंट शीट
दिनांक: - 12 सप्टेंबर 2017

आमचे ध्येय: - फेरो सिमेंट शीट तयार करणे.

गरज: - उपकरण व उपकरणांचे बांधकाम साधन वेल्डिंग मशीन शेअरिंग मशीन.

साहित्य: - वाळू, सिमेंट, पाणी, वेल्डमेष  जाळे, चिकन जाळी, 6 मिमी तोर्षण बार, जी आय तार 26 गेज इ.

कार्य: - तयार करण्याची  निवडा. 45 * 45 सें.मी. फेरो सिमेंट शीट बनवा (आपण स्थानिकरित्या उपलब्ध  आणि गरजेनुसार वेगवेगळ्या आकाराची निवड करू शकता.)
                  1) 45 सेमी लांबीच्या 4 तुकड्यांमध्ये 6 मि.मी. व्यासाचा रॉड कट करा.
                  2) फ्रेम 45 * 45 सें.मी. आकार तयार करण्यासाठी या दांडा लावा
                 3) कट चिकन जाळी आणि वेल्डिंग जाळी 45 * 45 सें.मी. आकारमान
                4) चिकन जाळी 1 इंच भोक किंवा 12 गेज.
                5) वेल्डमेष जाळी 1 इंच * 1 इंच भोक आणि 2.5 * 3 मि.मी.
                6) जी.आय. तार वापरून फ्रेममध्ये चिकन जाळी आणि वेल्डिंग मेष बसवा.
               7) एक  मॉलटर तयार करा (1: 3 सिमेंट: वाळू मिश्रण)
               8) फ्रेम आकारापेक्षा आकाराच्या जमिनीवर पेपर ठेवा.
               9) कागदावर रॉड फ्रेम लावा
               10) फ्रेमवर मोर्ट लावा.
                11) थापी वापरुन ते  त्याचावर लावा.

निरीक्षण: -आम्ही पुढच्या दिवशी हे पाहतो की आपली पत्रक व्यवस्थित ठीक आहे

प्रतिमा:-